Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno preduzeće "9. Septembar" d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti Srebrenik
Skraćeni naziv Društva J.P. "9. Septembar" d.d. Srebrenik
Adresa Kiseljaci bb, Srebrenik
Telefon 035/645-714
Fax 035/644-032
Matični broj društva 1-320
E-mail 9septembar.jkp@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enes Omić član
Nadzorni odbor Mustafa Jusić predsjednik
Nadzorni odbor Midhat Salihović član
Uprava Adi Mehinović direktor
Zastupa Adi Mehinović direktor
Osnovi kapital Društva 1.054.550,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 22925
Nominalna vrijednost: 46,00 KM
Vrijednost: 1.054.550,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno preduzeće "9. Septembar" d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti Srebrenik Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "9. Septembar" d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti Srebrenik Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Javno preduzeće "9. Septembar" d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti Srebrenik Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download