Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za proizvodnju kožne, krznene i tekstilne konfekcije "KVALITET" d.d. Bugojno
Skraćeni naziv Društva "KVALITET" d.d. Bugojno
Adresa Kožarska 18, Bugojno
Telefon 030/252-310
Fax 030/251-449
Matični broj društva 20322217
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Stanislav Subašić predsjednik
Nadzorni odbor Halim Gazić član
Nadzorni odbor Avdo Gazić član
Uprava Merseda Pilav direktor
Zastupa Merseda Pilav
Osnovi kapital Društva 1.576.812,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 126145
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.576.812,50 KM
Serija: I