Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Tvornica cementa Kakanj" Dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva "Tvornica cementa Kakanj" d.d.
Adresa Selima ef. Merdanovića 146, Kakanj
Telefon 032/557-500
Fax 032/557-600
Matični broj društva 4218003250008
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Thomas Spannagl član
Nadzorni odbor Ernesto Gerard Jelito član
Uprava Branimir Muidža direktor
Uprava Zehra Obralija izvršni direktor
Uprava Izudin Neimarlija izvršni direktor
Zastupa Branimir Muidža
Nadzorni odbor Zsolt Szilágyi predsjednik
Osnovi kapital Društva 94.765.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9476540
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 94.765.400,00 KM
Serija: A