Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" Stolac
Skraćeni naziv Društva "D.D. Za otkup i obradu duhana Stolac" Stolac
Adresa Stjepana Radića bb, Stolac
Telefon 036/853-411
Fax 036/853-411
Matični broj društva 00001841
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Svjetlana Jerinić predsjednik
Nadzorni odbor Božan Jerinić član
Nadzorni odbor Slaven Pažin član
Uprava Nikola Pažin direktor
Zastupa Nikola Pažin direktor
Osnovi kapital Društva 942.466,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 11564
Nominalna vrijednost: 81,50 KM
Vrijednost: 942.466,00 KM
Serija: I