Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" Stolac
Skraćeni naziv Društva "D.D. Za otkup i obradu duhana Stolac" Stolac
Adresa Stjepana Radića bb, Stolac
Telefon 036/853-411
Fax 036/853-411
Matični broj društva 00001841
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Željko Stanković član
Nadzorni odbor Anđelko Milanović predsjednik
Nadzorni odbor Antonija Džakula član
Uprava Pero Raguž v.d. direktor
Zastupa Pero Raguž
Osnovi kapital Društva 942.466,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 11564
Nominalna vrijednost: 81,50 KM
Vrijednost: 942.466,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina