Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Astro" d.d. Za proizvodnju sredstava za pranje, kozmetičkih i hemijskih proizvoda
Skraćeni naziv Društva " Astro" d.d.
Adresa Džemala Bijedića 127, Sarajevo
Telefon 033/461-903
Fax 033/455-849
Matični broj društva 1040758
E-mail asto@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jasmin Omerbegović predsjednik
Nadzorni odbor Alija Pašić član
Nadzorni odbor Izet Muharemović član
Nadzorni odbor Suad Pelesić član
Nadzorni odbor Željko Ilić član
Uprava Sead Kurtagić direktor
Uprava Mirsada Zekan izvršni direktor
Zastupa Kurtagić Sead
Osnovi kapital Društva 4.823.250,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 19293
Nominalna vrijednost: 250,00 KM
Vrijednost: 4.823.250,00 KM
Serija: I