Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BIFIM" berzno posrednička kuća d.d., Bihać
Skraćeni naziv Društva "BIFIM" d.d., Bihać
Adresa Bosanska 25, Bihać
Telefon 037/322-400
Fax 037/322-402
Matični broj društva 4263014910005
E-mail bifim@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jasminka Dellamea predsjednik
Nadzorni odbor Amir Mulalić član
Nadzorni odbor Zijada Dizdarić član
Uprava Afrodita Alibabić direktor
Zastupa Alibabić Afrodita
Osnovi kapital Društva 108.605,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3745
Nominalna vrijednost: 29,00 KM
Vrijednost: 108.605,00 KM
Serija: I