Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Izdavačko, štamparsko i trgovačko društvo "Dom štampe" dioničko društvo Zenica
Skraćeni naziv Društva "Dom štampe" d.d. Zenica
Adresa Mehmedalije Tarabara 20, Zenica
Telefon 032/403-193
Fax 032/418-447
Matični broj društva 20290218
E-mail domstamp@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Suad Heremić predsjednik
Nadzorni odbor Selmo Cikotić član
Nadzorni odbor Nedžad Kadić član
Uprava Fuad Pjanić direktor
Uprava Zijad Porča izvršni direktor
Uprava Ismet Đugum izvršni direktor
Zastupa Pjanić Fuad
Osnovi kapital Društva 3.078.240,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 307824
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 3.078.240,00 KM
Serija: I