Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS Telekomunikacije, dioničarsko društvo
Skraćeni naziv Društva UNIS Telekom d.d.
Adresa Dr. Ante Starčevića 50, Mostar
Telefon 036/445 300
Fax 036/445 323
Matični broj društva 4227000220000
E-mail unis@unistelekom.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dalibor Kopilaš predsjednik
Nadzorni odbor Slaven Martinović član
Nadzorni odbor Radoslav Blažević član
Uprava Damir Bule direktor
Zastupa Damir Bule
Osnovi kapital Društva 3.585.660,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 344775
Nominalna vrijednost: 10,40 KM
Vrijednost: 3.585.660,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
UNIS Telekomunikacije, dioničarsko društvo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS Telekomunikacije, dioničarsko društvo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS Telekomunikacije, dioničarsko društvo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
UNIS Telekomunikacije, dioničarsko društvo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download