Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Izdavačko export-import društvo "SARAJEVO-PUBLISHING" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Sarajevo-Publishing" d.d. Sarajevo
Adresa Obala Kulina bana 4, Sarajevo
Telefon 033/217-164
Fax 033/217-164
Matični broj društva 65-02-0005-08
E-mail pravna-sluzba@sarajevopublishing.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mira Tikvić predsjednik
Nadzorni odbor Blaženko Odak član
Nadzorni odbor Igor Kos član
Uprava Nermin Kereš direktor
Zastupa Nermin Kereš direktor
Osnovi kapital Društva 2.118.200,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 21182
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.118.200,00 KM
Serija: I