Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva D.D. "BRETEX" sa posebnom odgovornošću Breza
Skraćeni naziv Društva D.D. "BERETEX" sa posebnom odgovornošću Breza
Adresa Podkraj 4, Breza
Telefon 032/766-149
Fax 032/766-149
Matični broj društva 20198524
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamdija Ahmedspahić predsjednik
Nadzorni odbor Omer Pajević član
Nadzorni odbor Salem Šabanović član
Nadzorni odbor Rasim Bašić član
Nadzorni odbor Šerif Šabanović član
Uprava Suad Mamela direktor
Zastupa Mamela Suad
Osnovi kapital Društva 2.052.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 205240
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.052.400,00 KM
Serija: I