Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Obrasci i nastavna sredstva" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "OINS" d.d. Sarajevo
Adresa Obala Kulina bana 4, Sarajevo
Telefon 033/206-515
Fax 033/206-515
Matični broj društva 1239678
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edita Saltaga
Nadzorni odbor Adil Kulenović član
Nadzorni odbor Jasmina Alagić član
Uprava Mustafa Alagić direktor
Zastupa Alagić Mustafa
Osnovi kapital Društva 927.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9276
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 927.600,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina