Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Obrasci i nastavna sredstva" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "OINS" d.d. Sarajevo
Adresa Obala Kulina bana 4, Sarajevo
Telefon 033/206-515
Fax 033/206-515
Matični broj društva 1239678
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mira Tikvić predsjednik
Nadzorni odbor Blaženko Odak član
Nadzorni odbor Igor Kos član
Uprava Dženan Korman direktor
Zastupa Dženan Korman direktor
Osnovi kapital Društva 927.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9276
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 927.600,00 KM
Serija: I