Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva RUDNIK ŽELJEZNE RUDE d.d. Vareš - u stečaju
Skraćeni naziv Društva RŽR d.d. Vareš - u stečaju
Adresa Rudarska 1, Vareš
Telefon 032/843-039
Fax 032/843-030
Matični broj društva 16036
E-mail rzr.vares@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Hamdija Muratović stečajni upravnik
Zastupa Hamdija Muratović stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 76.619.580,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 7661958
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 76.619.580,00 KM
Serija: I