Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva FINVEST DRVAR d.d. Proizvodnja, promet i usluge Drvar
Skraćeni naziv Društva FINVEST DRVAR d.d. Drvar
Adresa Vukovarska 42, Drvar
Telefon 034/820-133
Fax 034/820-023
Matični broj društva 20018569
E-mail finvestdrvar@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marin Filipović predsjednik
Nadzorni odbor Kruno Babić član
Nadzorni odbor Ivan Suban član
Uprava Ratko Kartić direktor
Zastupa Kartić Ratko
Osnovi kapital Društva 64.876.224,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5406352
Nominalna vrijednost: 12,00 KM
Vrijednost: 64.876.224,00 KM
Serija: I-II