Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
Skraćeni naziv Društva TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO
Adresa Trampina 4, Sarajevo
Telefon 033/664-560
Fax 033/205-106
Matični broj društva 65-02-0007-08
E-mail maildirektor@kljuc-tc.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fehim Selek predsjednik
Nadzorni odbor Hakija Vragić član
Nadzorni odbor Haris Selek član
Uprava Hanefija Selek direktor
Zastupa Hanefija Selek direktor
Osnovi kapital Društva 4.023.737,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 321899
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 4.023.737,50 KM
Serija: I