Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "HERCEGOVINA AUTO", dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "HERCEGOVINA AUTO" d.d. Mostar
Adresa Kneza Domagoja 11, Mostar
Telefon 036/325-507
Fax 036/325-508
Matični broj društva 4227102060007
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Goran Palameta član
Nadzorni odbor Ilija Pehar predsjednik
Nadzorni odbor Sanja Bradvica član
Uprava Radenko Merdžan direktor
Zastupa Merdžan Radenko
Osnovi kapital Društva 1.921.237,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 153699
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.921.237,50 KM
Serija: I