Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Mapex" Maglaj, dioničko društvo za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo
Skraćeni naziv Društva D.D. "Mapex" Maglaj
Adresa Sulejmana Omerovića 159, Maglaj
Telefon 032/603-116
Fax 032/603-004
Matični broj društva 14062470
E-mail mapex@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Damir Dizdar član
Nadzorni odbor Mustafa Bosnić predsjednik
Nadzorni odbor Hasan Čaušević član
Uprava Nefud Smajlagić direktor
Zastupa Nefud Smajlagić
Osnovi kapital Društva 4.500.794,10 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 784643
Nominalna vrijednost: 5,70 KM
Vrijednost: 4.472.465,10 KM
Serija: III

Tip dionica: Vlastite dionice
Broj dionica: 4970
Nominalna vrijednost: 5,70 KM
Vrijednost: 28.329,00 KM
Serija: I