Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "UDARNIK" Breza
Skraćeni naziv Društva DD "UDARNIK" Breza
Adresa Džemala Bijedića 2, Breza
Telefon 032/766-298
Fax 032/766-452
Matični broj društva 20296186
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alen Murguz predsjednik
Nadzorni odbor Naim Asgan član
Nadzorni odbor Heco Sead član
Uprava Mustafa Ćubro direktor
Zastupa Ćubro Mustafa
Osnovi kapital Društva 5.106.218,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 349741
Nominalna vrijednost: 14,60 KM
Vrijednost: 5.106.218,60 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo "UDARNIK" Breza Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UDARNIK" Breza Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UDARNIK" Breza Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UDARNIK" Breza Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo "UDARNIK" Breza Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download