Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost - d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "FEB" d.d. Sarajevo
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 11, Sarajevo
Telefon 033/215-802, 210-714
Fax 033/204-676
Matični broj društva 65020033
E-mail feb@feb.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fuad Balta predsjednik
Uprava Elma Peštović direktor
Zastupa Elma Peštović
Nadzorni odbor Benjamin Arnaut član
Nadzorni odbor Edin Glogić član
Osnovi kapital Društva 344.820,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4105
Nominalna vrijednost: 84,00 KM
Vrijednost: 344.820,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost - d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost - d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost - d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost - d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download