Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BROVIS" d.d. Visoko
Skraćeni naziv Društva "BROVIS" d.d. Visoko
Adresa Dobrinje bb, Visoko
Telefon 032/749-208
Fax 032/749-206
Matični broj društva 43-02-0009-09
E-mail brovis@akovagroup.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Izeta Džafić Hadžimejlić predsjednik
Nadzorni odbor Irhad Barlov član
Nadzorni odbor Nermina Džafić Čolo član
Uprava Rijad Barlov v.d. direktor
Zastupa Rijad Barlov v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 30.071.820,30 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2709173
Nominalna vrijednost: 11,10 KM
Vrijednost: 30.071.820,30 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"BROVIS" d.d. Visoko Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"BROVIS" d.d. Visoko Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download