Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BROVIS" d.d. Visoko
Skraćeni naziv Društva "BROVIS" d.d. Visoko
Adresa Dobrinje bb, Visoko
Telefon 032/749-208
Fax 032/749-206
Matični broj društva 43-02-0009-09
E-mail brovis@akovagroup.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Izeta Džafić - Hadžimejlić predsjednik
Nadzorni odbor Mušan Mutevelić član
Nadzorni odbor Nermina Džafić član
Uprava Jasmin Spahić direktor
Zastupa Jasmin Spahić direktor
Osnovi kapital Društva 30.071.820,30 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2709173
Nominalna vrijednost: 11,10 KM
Vrijednost: 30.071.820,30 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina