Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet "MERKUR" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "MERKUR" D.D. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Sarajevo
Telefon 033/475-170
Fax 033/475-175
Matični broj društva 65-02-0043-11
E-mail info@merkurdd.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mujo Selimović predsjednik
Nadzorni odbor Ljiljana Buda član
Nadzorni odbor Mithat Hodžić član
Uprava Senad Đogić direktor
Zastupa Senad Đogić
Osnovi kapital Društva 15.585.380,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 779269
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Vrijednost: 15.585.380,00 KM
Serija: A