Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet "MERKUR" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "MERKUR" D.D. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Sarajevo
Telefon 061 218 777
Fax 033/475-175
Matični broj društva 65-02-0043-11
E-mail merkurddsarajevo@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mujo Selimović predsjednik
Uprava Senad Đogić direktor
Uprava Goran Kahvedžić izvršni direktor
Zastupa Goran Kahvedžić izvršni direktor
Nadzorni odbor Fahrudin Gljiva član
Nadzorni odbor Anela Sokolar član
Osnovi kapital Društva 15.585.380,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 779269
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Vrijednost: 15.585.380,00 KM
Serija: A