Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "CESTE" Mostar
Skraćeni naziv Društva CESTE d.d. Mostar
Adresa Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon 036/397-310
Fax 036/397-315
Matični broj društva 1-4234
E-mail cesta.drazenka@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ivan Šimunović član
Nadzorni odbor Josip Vrdoljak predsjednik
Nadzorni odbor Pero Pecirep član
Uprava Josip Marijanović izvršni direktor
Uprava Branko Bago v.d. direktor
Uprava Maja Pehar izvršni direktor
Uprava Zdenko Propadalo v.d. izvršni direktor
Zastupa Branko Bago v.d. direktor
Nadzorni odbor Pero Bubalo član
Nadzorni odbor Mea Zubac Musa član
Osnovi kapital Društva 5.198.726,61 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 469623
Nominalna vrijednost: 11,07 KM
Vrijednost: 5.198.726,61 KM
Serija: VIII
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina