Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za proizvodnju, novinsko-izdavačku, trgovinsku djelatnost i usluge "ZADRUGAR" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "ZADRUGAR" d.d. Sarajevo
Adresa Musala 1, Sarajevo
Telefon 033/226-465
Fax 033/226-465
Matični broj društva 4200295790001
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Irma Moćević predsjednik
Nadzorni odbor Amil Kamenica član
Nadzorni odbor Dženana Moćević član
Uprava Hamed Moćević direktor
Zastupa Hamed Moćević
Osnovi kapital Društva 844.968,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 16568
Nominalna vrijednost: 51,00 KM
Vrijednost: 844.968,00 KM
Serija: I