Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Građevinsko privredno društvo "DRINA" Dioničko društvo Goražde
Skraćeni naziv Društva GPD "DRINA" Goražde
Adresa Sinica 14, Goražde
Telefon 038/220-446
Fax 038/221-145
Matični broj društva 1-168
E-mail gppdrina@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mina Durdžić član
Nadzorni odbor Zijad Deljo predsjednik
Nadzorni odbor Hamid Bahto član
Uprava Hajrudin Vlajčić direktor
Uprava Sead Šalo izvršni direktor
Zastupa Hajrudin Vlajčić
Osnovi kapital Društva 2.124.542,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 83974
Nominalna vrijednost: 25,30 KM
Vrijednost: 2.124.542,20 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Građevinsko privredno društvo "DRINA" Dioničko društvo Goražde Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Građevinsko privredno društvo "DRINA" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Građevinsko privredno društvo "DRINA" Dioničko društvo Goražde Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Građevinsko privredno društvo "DRINA" Dioničko društvo Goražde Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download