Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Autotransportno preduzeće "Autoprevoz" Maglaj d.d.
Skraćeni naziv Društva ATP "Autoprevoz" Maglaj d.d.
Adresa IV ulica bb, Maglaj
Telefon 032/603-630
Fax 032/603-599
Matični broj društva 20060484
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edib Omerović predsjednik
Nadzorni odbor Mehmed Omerašević član
Nadzorni odbor Rizo Mezetović član
Uprava Muhamed Osmić direktor
Zastupa Osmić Muhamed
Osnovi kapital Društva 2.108.670,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 210867
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.108.670,00 KM
Serija: I