Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Metalorad" Turbe
Skraćeni naziv Društva D.D. "Metalorad" Turbe
Adresa Aleja 128, Turbe
Telefon 030/530-100
Fax 030/530-032
Matični broj društva 20170506
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nevzudin Vihrić predsjednik
Nadzorni odbor Vahidin Zolota član
Nadzorni odbor Salem Brdarić član
Uprava Mustafa Šačirović v.d. direktor
Zastupa Šačirović Mustafa
Osnovi kapital Društva 1.378.247,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 78757
Nominalna vrijednost: 17,50 KM
Vrijednost: 1.378.247,50 KM
Serija: II