Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "HOTEL VISOKO" Visoko
Skraćeni naziv Društva d.d. "HOTEL VISOKO" Visoko
Adresa Musala 2, Visoko
Telefon 032/736-606
Fax 032/738-608
Matični broj društva 20297247
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Evelina Ihtijarević predsjednik
Nadzorni odbor Haris Ihtijarević član
Nadzorni odbor Midhat Ihtijarević član
Uprava Amna Alešević sekretar
Uprava Sanin Drugović direktor
Zastupa Drugović Sanin
Osnovi kapital Društva 2.253.980,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 225398
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.253.980,00 KM
Serija: I