Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "VELMOS" d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva "VELMOS" d.d. Mostar
Adresa Rodoč bb, Mostar
Telefon 036/352-844
Fax 036/352-884
Matični broj društva 1-1925
E-mail velmos.mostar@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Drago Bokšić član
Nadzorni odbor Veseli Čule predsjednik
Nadzorni odbor Željko Nakić član
Uprava Damir Vidačak direktor
Zastupa Damir Vidačak
Osnovi kapital Društva 2.812.005,72 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 35559
Nominalna vrijednost: 79,08 KM
Vrijednost: 2.812.005,72 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"VELMOS" d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"VELMOS" d.d. Mostar Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"VELMOS" d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"VELMOS" d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download