Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva UNIS d.d. Sarajevo
Adresa Envera Šehovića 54, Sarajevo
Telefon 033/725-360
Fax 033/725-369
Matični broj društva 65-01-0786-08
E-mail uprava@unis.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Kenan Taslaman direktor
Zastupa Kenan Taslaman direktor
Nadzorni odbor Edin Lučkin predsjednik
Nadzorni odbor Sekul Popović član
Nadzorni odbor Maid Omerović član
Osnovi kapital Društva 27.497.009,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2569814
Nominalna vrijednost: 10,70 KM
Vrijednost: 27.497.009,80 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download