Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva UNIS d.d. Sarajevo
Adresa Envera Šehovića 54, Sarajevo
Telefon 033/725-360
Fax 033/725-369
Matični broj društva 65-01-0786-08
E-mail uprava@unis.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Kenan Taslaman direktor
Zastupa Kenan Taslaman
Nadzorni odbor Behada Gradaščević predsjednik
Nadzorni odbor Alen Gradaščević član
Nadzorni odbor Erdal Selmanović član
Osnovi kapital Društva 27.497.009,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2569814
Nominalna vrijednost: 10,70 KM
Vrijednost: 27.497.009,80 KM
Serija: IV