Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Metalna industrija IGO KUPRES d.d. Kupres
Skraćeni naziv Društva igo kupres D.D. Kupres
Adresa Industrijska zona bb, Kupres
Telefon 034/274-635
Fax 034/274-068
Matični broj društva 20019174
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marinko Bešlić predsjednik
Nadzorni odbor Nikola Šimić član
Nadzorni odbor Mario Ivanković član
Uprava Teofil Kosir direktor
Uprava Ante Krajina izvršni direktor
Zastupa Kosir Teofil
Osnovi kapital Društva 3.725.262,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 298021
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.725.262,50 KM
Serija: I