Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO SLOBODNA ZONA "LUKAVAC"
Skraćeni naziv Društva SLOBODNA ZONA "LUKAVAC" d.d.
Adresa Macan Marije 1, Lukavac
Telefon 035/565-198
Matični broj društva 2810956182696
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sead Hasanhodžić predsjednik
Nadzorni odbor Asima Pračić član
Nadzorni odbor Vehid Zahirović član
Uprava Sehudin Ograšević direktor
Zastupa Ograšević Sehudin
Osnovi kapital Društva 727.760,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 72776
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 727.760,00 KM
Serija: I