Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Poslovni sistemi RMK preduzeće za poslove Razvoja, Marketinga i Konsaltinga Zenica
Skraćeni naziv Društva DD Poslovni sistemi RMK Zenica
Adresa Bulevar Kralja Tvrtka I 17, Zenica
Telefon 032/247-774
Fax 032/247-773
Matični broj društva 20291389
E-mail sekretar@zeps.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jasmin Pozderac predsjednik
Uprava Bruno Bojić direktor
Zastupa Bruno Bojić direktor
Nadzorni odbor Stjepan Bojić član
Nadzorni odbor Drago Ćorić član
Osnovi kapital Društva 1.019.333,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 291238
Nominalna vrijednost: 3,50 KM
Vrijednost: 1.019.333,00 KM
Serija: II