Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići
Skraćeni naziv Društva "Elektroremont" d.d. Banovići
Adresa Omazići bb, Banovići
Telefon 035/875-495
Fax 035/875-265
Matični broj društva 420914769003
E-mail elremont@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mehmed Ćebić predsjednik
Nadzorni odbor Sakib Kikić član
Nadzorni odbor Šemsa Huskić član
Uprava Jasmin Ćebić direktor
Uprava Isada Mahmutović izvršni direktor
Uprava Emil Kurtić izvršni direktor
Uprava Emir Lačić izvršni direktor
Zastupa Jasmin Ćebić predsjednik
Osnovi kapital Društva 2.211.125,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 45125
Nominalna vrijednost: 49,00 KM
Vrijednost: 2.211.125,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download