Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Koksno hemijski kombinat Lukavac
Skraćeni naziv Društva DD KHK Lukavac
Adresa Željeznička 1, Lukavac
Telefon 035/553-117
Fax 035/553-017
Matični broj društva 20279397
E-mail khkgndir@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Bećir Mešić predsjednik
Nadzorni odbor Suad Dubravić član
Nadzorni odbor Seudin Hodžić član
Nadzorni odbor Izudin Kuduzović član
Nadzorni odbor Šemso Saković član
Nadzorni odbor Boris Ferković član
Nadzorni odbor Miralem Jahić član
Uprava Pašaga Muratović direktor
Uprava Ahmed Zonić izvršni direktor
Uprava Faik Buševac izvršni direktor
Uprava Sulejman Pučić izvršni direktor
Uprava Sakib Hodžić izvršni direktor
Uprava Vehid Mešić izvršni direktor
Zastupa Muratović Pašaga
Osnovi kapital Društva 85.869.960,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3577915
Nominalna vrijednost: 24,00 KM
Vrijednost: 85.869.960,00 KM
Serija: I