Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "GMK" d.d. Kakanj
Skraćeni naziv Društva "GMK" d.d. Kakanj
Adresa Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj
Telefon 032/553-511
Fax 032/550-944
Matični broj društva 20192763
E-mail gmk.ka@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ida Džafić član
Nadzorni odbor Vahid Mehić član
Nadzorni odbor Nirka Čeliković član
Nadzorni odbor Senija Spahić član
Nadzorni odbor Nusret Spahić član
Uprava Mirsad Bjelopoljak direktor
Uprava Irfan Dogdibegović izvršni direktor
Uprava Nusreta Bibić izvršni direktor
Uprava Davud Čaluk izvršni direktor
Uprava Mujesira Isaković sekretar
Zastupa Mirsad Bjelopoljak
Osnovi kapital Društva 1.411.460,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 141146
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.411.460,00 KM
Serija: I