Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "RAD" Cazin
Skraćeni naziv Društva "RAD" d.d. Cazin
Adresa Ćoralići-Džehveruša bb, Cazin
Telefon 037/536-283
Fax 037/536-283
Matični broj društva 1-379-00
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Bajramović Halil predsjednik
Nadzorni odbor Emir Selimović član
Nadzorni odbor Dragana Bajrić član
Uprava Mirsad Mujanović direktor
Zastupa Mujanović Mirsad
Osnovi kapital Društva 16.216.672,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1013542
Nominalna vrijednost: 16,00 KM
Vrijednost: 16.216.672,00 KM
Serija: I