Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Građevinsko društvo "GRADNJA" dioničko društvo Zenica
Skraćeni naziv Društva GD "GRADNJA" d.d. Zenica
Adresa Zmaja od Bosne 21, Zenica
Telefon 032/405-708, 281-004
Fax 032/240-731
Matični broj društva 20067268
E-mail gradnjaddzenica@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Salih Duvnjak član
Nadzorni odbor Muris Bečirović član
Nadzorni odbor Hazim Porča predsjednik
Nadzorni odbor Naila Ahmić član
Nadzorni odbor Edin Opanović član
Uprava Senada Čerimović direktor
Zastupa Čerimović Senada
Osnovi kapital Društva 674.677,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 31675
Nominalna vrijednost: 21,30 KM
Vrijednost: 674.677,50 KM
Serija: II