Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "DIPOS-ILIOS" Društvo za inženjering, reciklažu, proizvodnju i trgovinu, d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "DIPOS-ILIOS" d.d. Sarajevo
Adresa Bare do 7, Ilidža
Telefon 033/629-191
Fax 033/629-191
Matični broj društva 20319402
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alojz Obrovnik predsjednik
Nadzorni odbor Avad Bahto član
Nadzorni odbor Esad Alihodžić član
Uprava Adnan Halilović direktor
Zastupa Adnan Halilović
Osnovi kapital Društva 185.625,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 14850
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 185.625,00 KM
Serija: I