Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SOKO Kardanska vratila" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "SOKO Kardanska vratila" d.d. Mostar
Adresa Blajburških žrtava 25A, Mostar
Telefon 036/350-193
Fax 036/350-193
Matični broj društva 280994015015
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirko Šaravanja predsjednik
Nadzorni odbor Tomo Marinčić član
Nadzorni odbor Ljubo Protrka član
Uprava Mladen Martinović v.d. direktor
Zastupa Martinović Mladen
Osnovi kapital Društva 2.326.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 23261
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.326.100,00 KM
Serija: I