Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu "STARI GRAD" Ključ
Skraćeni naziv Društva D.D. "STARI GRAD" Ključ
Adresa Branilaca BiH 83, Ključ
Telefon 037/661-003
Matični broj društva 1-1763-00
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ekrem Pašić predsjednik
Nadzorni odbor Sanela Šljivar član
Nadzorni odbor Senad Ibrišagić član
Uprava Alija Šljivar direktor
Zastupa Alija Šljivar
Osnovi kapital Društva 1.196.387,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 95711
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.196.387,50 KM
Serija: I