Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BIM" dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "BIM" d.d. Bihać
Adresa Krupska bb, Bihać
Telefon 037/332-337
Fax 037/332-337
Matični broj društva 20144963
E-mail citrus@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sanela Jonuzi predsjednik
Nadzorni odbor Isak Jonuzi član
Nadzorni odbor Sabina Kalauzović član
Uprava Enes Selimović direktor
Zastupa Selimović Enes
Osnovi kapital Društva 630.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6305
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 630.500,00 KM
Serija: I