Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo "RIBA NERETVA" Proizvodnja i promet slatkovodne ribe d.d. Konjic
Skraćeni naziv Društva "RIBA NERETVA" d.d. Konjic
Adresa Civilnih žrtava rata do broja 3, Konjic
Telefon 036/726-756
Fax 036/726-756
Matični broj društva 1-806
E-mail riba.ko@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alija Nezirović predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Ajanović član
Nadzorni odbor Sead Nezirević član
Uprava Safet Nezirević direktor
Zastupa Safet Nezirević
Nadzorni odbor
Osnovi kapital Društva 631.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 50520
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 631.500,00 KM
Serija: I