Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" d.d. Gradačac
Skraćeni naziv Društva JP "KOMUNALAC" d.d. Gradačac
Adresa Husein Kapetana Gradaščevića 114, Gradačac
Telefon 035/817-219
Fax 035/816-106
Matični broj društva 1-375
E-mail komunalac.grd@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mehmed Huseljić član
Nadzorni odbor Mehmed Selimović član
Nadzorni odbor Midhat Alić predsjednik
Nadzorni odbor Ermin Fazlić član
Nadzorni odbor Razim Imširović član
Uprava Rasima Novalić v.d. direktor
Zastupa Rasima Novalić v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 1.396.939,35 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 44277
Nominalna vrijednost: 31,55 KM
Vrijednost: 1.396.939,35 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" d.d. Gradačac Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" d.d. Gradačac Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download