Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "TVORNICA ZA PRERADU METALA" Bosanska Krupa
Skraćeni naziv Društva "TPM" d.d. Bosanska Krupa
Adresa Dana nezavisnosti bb, Bosanska Krupa
Telefon 037/471-129
Fax 037/471-130
Matični broj društva 1-388-00
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dinko Mujnović predsjednik
Nadzorni odbor Senahid Džafica član
Nadzorni odbor Dženeta Lonić član
Uprava Esad Karaibrahimović v.d. direktor
Zastupa Esad Karaibrahimović
Osnovi kapital Društva 12.155.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 972464
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 12.155.800,00 KM
Serija: I