Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "MAGROS-METAL" d.d. Sarajevo
Adresa Halilovići 6, Sarajevo
Telefon 033/454-124
Fax 033/454-352
Matični broj društva 65-02-0047-11
E-mail proizvodnja@magros-metal.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mubera Omerspahić predsjednik
Uprava Asim Omerspahić generalni direktor
Uprava Bisera Bajraktarević izvršni direktor
Zastupa Asim Omerspahić
Nadzorni odbor Mirza Ališah član
Nadzorni odbor Kemal Džanko član
Osnovi kapital Društva 6.895.560,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 98508
Nominalna vrijednost: 70,00 KM
Vrijednost: 6.895.560,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download