Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva TP "Jablanka" d.d. Jablanica
Skraćeni naziv Društva TP "Jablanka" d.d. Jablanica
Adresa Željeznička bb, Jablanica
Telefon 036/753-853
Fax 036/753-853
Matični broj društva 1-1309
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Salih Mešić predsjednik
Nadzorni odbor Halil Gagula član
Nadzorni odbor Adnan Odobašić član
Uprava Almedin Hindić direktor
Zastupa Almedin Hindić
Osnovi kapital Društva 513.689,40 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 43533
Nominalna vrijednost: 12,00 KM
Vrijednost: 513.689,00 KM