Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva TP "Jablanka" d.d. Jablanica
Skraćeni naziv Društva TP "Jablanka" d.d. Jablanica
Adresa Željeznička bb, Jablanica
Telefon 036/753-853
Fax 036/753-853
Matični broj društva 1-1309
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Salih Mešić predsjednik
Nadzorni odbor Halil Gagula član
Nadzorni odbor Adnan Odobašić član
Uprava Almedin Hindić direktor
Zastupa Almedin Hindić
Osnovi kapital Društva 513.689,40 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 43533
Nominalna vrijednost: 12,00 KM
Vrijednost: 513.689,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
TP "Jablanka" d.d. Jablanica Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
TP "Jablanka" d.d. Jablanica Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
TP "Jablanka" d.d. Jablanica Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download