Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva IRIS Computers d.d. - Sarajevo
Skraćeni naziv Društva IRIS d.d. - Sarajevo
Adresa Hiseta 6, Sarajevo
Telefon 033/200-370
Fax 033/204-363
Matični broj društva 65-02-0018-12
E-mail irismng@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Bunjo predsjednik
Nadzorni odbor Mirsad Bjelopoljak član
Nadzorni odbor Sabahudin Alađuz član
Uprava Damir Dizdar direktor
Zastupa Damir Dizdar direktor
Osnovi kapital Društva 5.409.864,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 470423
Nominalna vrijednost: 11,50 KM
Vrijednost: 5.409.864,50 KM
Serija: A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
IRIS Computers d.d. - Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download