Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic
Skraćeni naziv Društva "Igman" d.d. Konjic
Adresa Donje Polje 42, Konjic
Telefon 036/726-276
Fax 036/726-873
Matični broj društva 1-10951
E-mail info@igman.co.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Džemail Ćibo predsjednik
Nadzorni odbor Ismet Sarajlić član
Nadzorni odbor Ahmed Ahmetlić član
Uprava Miroslav Šain izvršni direktor
Uprava Đahid Muratbegović direktor
Uprava Armin Sarajlić izvršni direktor
Uprava Asim Dželilović izvršni direktor
Zastupa Đahid Muratbegović
Osnovi kapital Društva 98.414.020,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 578906
Nominalna vrijednost: 170,00 KM
Vrijednost: 98.414.020,00 KM
Serija: IX