Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva „PUTEVI“ dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva „PUTEVI“ d.d. Mostar
Adresa Tekija bb, Mostar
Telefon 036/514-010
Fax 036/514-013
Matični broj društva 1-11005
E-mail pzpmostar@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Halil Bešo član
Nadzorni odbor Amil Babić predsjednik
Nadzorni odbor Ermin Hodžić član
Uprava Nermin Babić direktor
Uprava Esad Pehilj izvršni direktor
Zastupa Nermin Babić
Osnovi kapital Društva 2.292.700,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 155966
Nominalna vrijednost: 14,70 KM
Vrijednost: 2.292.700,20 KM
Serija: II