Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za obradu i ugradnju granita i ostalog kamena, unutrašnju i vanjsku trgovinu "Granitmont" d.d. Jablanica
Skraćeni naziv Društva "Granitmont" d.d. Jablanica
Adresa Zakom bb, Jablanica
Telefon 036/735-531
Fax 036/729-483
Matični broj društva 1-2188
E-mail granitmont@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Damir Žujo član
Nadzorni odbor Sead Pajić predsjednik
Nadzorni odbor Rabija Mandžuka član
Uprava Amel Mandžuka direktor
Zastupa Amel Mandžuka
Osnovi kapital Društva 2.556.907,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 172764
Nominalna vrijednost: 14,80 KM
Vrijednost: 2.556.907,20 KM
Serija: III