Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva HIDROMONTAŽA Dioničko društvo za proizvodnju, montažu i održavanje hidrograđevinske opreme i instalacija, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo
Adresa Muhameda efendije Pandže 15, Sarajevo
Telefon 033/813-446
Fax 033/813-446
Matični broj društva 01040863
E-mail hidromontaza_upravitelj@yahoo.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kemo Karkelja predsjednik
Nadzorni odbor Denis Melez član
Nadzorni odbor Nedžad Hasović član
Uprava Vedad Kajanija direktor
Zastupa Vedad Kajanija
Osnovi kapital Društva 480.612,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4586
Nominalna vrijednost: 104,80 KM
Vrijednost: 480.612,80 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4586
Nominalna vrijednost: 132,46 KM
Vrijednost: 607.461,56 KM
Serija: I